Chương trình mua 1 tặng 1 tại rượu Trúc Bạch
banner chuối hột rừng khô 2
banner chuối hột rừng khô 2
banner chuối hột rừng khô 3

QUÝ KHÁCH ĐẶT MUA SẢN PHẨM TẠI TRÚC BẠCH GỌI NGAY:

THÀNH PHẨM NGÂM TẠI TRÚC BẠCH

Mời bạn cùng tìm hiểu một số thành phẩm ngâm lâu năm và nguyên liệu khô tại Trúc Bạch cung cấp:

gallery_bg - Copy